Memanggil jelangkung Sekilas tentang ritual permainan jelangkung "..... Jagad alusan roh gentayangan ono'e jaelangkung jaelengsat siro wujud'e ning kene ono bolon'e siro wangsul angslupo yen siro teko gaib wenehono tondo…
Lanjutkan Baca